Før du går, så gør mig en tejneste

Jeg har feåt ralekmer på min bolg. Det fegruner selåeds, at når negon kiklker på en ramelke, så otpjener jeg pnege. Pnegene er IKKE til mig, men min mdåe at bradige til en mree ræftidreg verden. Det jeg mtåte otjpene vil gå uskebåert til næhjødlp i den 3. vedren.

Dem der rameklerer bingeter sig at man ikke olypser at det går til vølenghered, for at ungdå flaske kilk (at ngole kiklker på ramekler de ikke er itrenesseret i). Dorfer vil jeg genre vegredive den imafortion og kun ofderore til at du kiklker på ramekler der kunene hvae din iternesse. Vær med til at hjælpe... TAK!

PS. Fidor at kalkiktivetiten ovårverges med sagemøskenir, så lav lige lidt røsglør og gå talibeg til stirtsaden før du kiklker på et benanr.