mandag den 12. november 2012

I Don't Get It

Der er noget ved afviklingen af den offentlige sektor, som jeg ikke forstår:
De fleste af de liberale politikere, som taler for at skære den offentlige sektor ned, nægter at tage ordet serviceforringelser i deres mund. Men her er det filmen knækker for mig:
Hvis rationalet er, at en eller anden service som det offentlige udfører, f.eks. hjemmehjælp eller undervisning, er for dyr for skatteyderne, skal den service så bortfalde, eller udføres af private?
Hvem skal betale for servicen? Er det brugerbetaling de vil ha? Eller skal staten og kommunerne købe ydelsen hos de private virksomheder? Skal det vurderes af staten og kommunen om ældre er berettiget til omsorg og pleje, eller om børn er berettiget til skolegang? Skal det kunne betale sig?
Udliciteringen af offentlig virksomhed til private er for mig at se et rimelig sløjt projekt, for jeg kan ikke se at nogen private skulle være interesserede i at byde på en offentlig opgave, hvis ikke der var en økonomisk gevinst i det, i form at et overskud til nogle direktører/aktionærer? Hvorfor skal skatteborgerne finansiere overskuddet i private virksomheder? For mig er det omvendt Robin Hood? 
En mulighed er naturligvis at de private virksomheder kan udføre den tidligere offentlige opgave billigere, uden at det går ud over serviceniveauet? Hvordan skal det lade sig gøre uden at folk skal arbejde til en lavere løn i de private virksomheder som byder på serviceopgaverne?
Måske er det bare mig der er tungnem? Kan en Liberal ikke forklare det, så det er til at forstå?

1 kommentar: