fredag den 15. juli 2011

The winner takes it all vol. 2

Hvorfor? Grisen bliver jo ikke federe af at blive vejet!

Alle der underviser er enige om én ting. Karakterer er et nedslagspunkt, et øjebliksbillede, og usikkerheden forbundet med lodtrækningsheld og personlig kemi mellem elev og underviser gør også at dygtige elever kan få dårlige karakterer og omvendt.
Alligevel er der ingen tvivl om at skoler i ressourcestærke områder har en fordel i forhold til skoler i ressourcesvage områder. Det siger sig selv, at der i en skole med en stor omsorgsopgave, det være sig opdragelse og konfliktløsning eller indberetninger af omsorgssvigt, bruges der både mere af lærernes tid og elevernes tid på arbejde der kunne være blevet til undervisning i stedet.
Derfor vil ministerens genistreg garanteret vise at der på ghetto-skoler er tendens til lavere karakterer end ved strandvejen. Surprise!
Ministeren afviser det, ved at sige at der i rangordningen vil blive taget højde for sociale forskelle, dårlig kulturel baggrund (dejligt udtryk iøvrigt) mm.
Her er det så at regeringens ydre svinehund kommer bjæffende ud af hundehuset. Der er ingen grund til at tage hensyn til det. De dårlige skoler er dårlige og det skal ikke skjules!

På sin vis er jeg enig med DF (thats a new one!). Men jeg mener bare at det er på tide at få fokus på de skoler der klarer sig dårligt, og så tilføre dem ressourcer, så de kan komme op på niveau og blive attraktive, og det er jo nok ikke det Ministeriet for afvikling af folkeskolen har tænkt.
I en tid, hvor landets royale overhovede vælger folkeskolen til, og dermed sender et meget stærkt signal om at det her samfund ikke har brug for splittelse og elitær tænkning, men derimod integration på alle planer, der lægger vores regering sig i selen for at jage dem der har råd over i private skoler, og så lade resten sejle deres egen sø. På den måde kan vi sænke skatten, men hvem er det de forestiller sig vælger de skoler der scorer lavest?

Hvad siger det om en skoles kvalitet, når jeg skal sætte min 6-årige datter i børnehaveklasse, at 9.klasse forlod skolen som landet 465. bedste?
Hvordan stiller det hende?
Begrænser jeg hendes muligheder?
Gør jeg dem bedre, hvis jeg vælger en skole hvor 9.klasserne var helt oppe og være nummer 234?

Skal skolerne også rangeres efter hvor højt de vægter sammenhold i klasserne?
Eller tolerance for forskelligheder?

Hvad er det den rangering skal bruges til? I just don't get it...

Ingen kommentarer:

Send en kommentar